CHỨNG CHỈ TKT – TEACHING KNOWLEDGE TEST

TKT CÓ 3 HỌC PHẦN CỐT LÕI

MỤC TIÊU CỦA TKT

AI CÓ THỂ ĐĂNG KÝ THAM DỰ KỲ THI LẤY CHỨNG CHỈ TKT?

NỘI DUNG THI TKT

TKT bao gồm 3 học phần. Đối với mỗi học phần, ứng viên phải trả lời 80 câu hỏi bằng cách chọn một chữ cái cho câu trả lời đúng. TKT kiểm tra kiến thức của người học về việc giảng dạy thay vì trình độ thông thạo tiếng Anh hoặc các hoạt động của họ trong các tình huống trong lớp học, các ứng viên không bắt buộc phải nghe, nói hoặc viết bài viết dài khi thi TKT.

HỌC PHẦN TIÊU ĐỀ THỜI GIAN THI DẠNG THI
1 Ngôn ngữ với nền tảng để học và dạy Ngoại Ngữ 1 giờ 20 phút 3 phần gồm 80 câu dạng câu hỏi
2 Thiết lập bài giảng và cách sử dụng nguồn lực cho giảng dạy ngôn ngữ 1 giờ 20 phút 2 phần với 80 câu hỏi
3 Quản lý quá trình giảng dạy 1 giờ 20 phút 2 phần với 80 câu hỏi

Bạn đang có nhu cầu tìm hiểu và ôn luyện chứng chỉ TKT, hãy liên hệ với Chi nhánh 6 ngay hôm nay: